SZC logo

Szegedi SZC Csonka János Technikum

OM kód: 203052/012 | 6726 Szeged, Temesvári körút 38.

Intézmény logo

Szegedi SZC Csonka János Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Az intézményben jelenleg 69 oktató dolgozik. Ebből a létszámból 14 fő óraadó. A munkát iskolatitkár és pedagógiai asszisztens, valamint iskolapszichológus, fejletsztő pedagógusok is segítik.

 

    Szervezeti ábra

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Képzéseink elsődleges célja, hogy diákjainkat hatékonyan felkészítse a vizsgákra (érettségi, ágazati alapvizsga, szakmai vizsga stb.), valamint korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel lássa el őket. Célunk, hogy tanulóink sikeresen tudjanak alkalmazkodni a változó elvárásokhoz, a duális képzőhelyekkel szorosan együttműködve folyamatosan piacképes tudást biztosítsunk számukra.

Az oktatói testület vallja, hogy a kultúra egyetemes, benne csak egységben, egyenrangú módon él meg az úgynevezett humán és műszaki kultúra.

Alapvető cél, hogy diákjaink a munkaerőpiacon kvalifikált munkaerőként legyenek jelen. Képesek legyenek megfelelni a kor aktuális követelményeinek, a munkaerőpiac fokozódó kihívásainak, az élet változó feltételeinek és a továbbtanulási elképzeléseknek.

Képzési programjaink a munkaerőpiacon keresett szakmákhoz juttatják a képzésben résztvevő tanulókat és fiatal felnőtteket. Célunk, hogy zökkenőmentessé tegyük az iskolából a munka világába való átmenetet és egyéni szakmai sikerhez juttassuk a jövő szakembereit.

 

1.1  Technikumban

 

Célunk az általános és szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő nevelő-oktató tevékenység során olyan felnőttek kibocsátása, akik a humánus egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit elsajátították, testileg, lelkileg egészséges, demokratikus alapelveket követő személyiségek. Alkalmasak a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére, az önálló felelős döntésekre, a megújuló alkotómunkára. A képességek folyamatos fejlesztése, a közismereti és szakmai képzés színes egysége, hozzájárul ahhoz, hogy diákjaink a munkaerő-piaci viszonyokhoz rugalmasan igazodó, az informatikában jártas, idegen nyelven kommunikáló emberekké váljanak.

Előkészítjük és meglapozzuk az élethosszig tartó tanulást, segítjük a munkába állást, a szükséges szakmaváltást, a továbbtanulást.

 

1.2  Szakképző iskolában

 

Az általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés mellett a szakmai elmélet és gyakorlat oktatása folyamatában fejlődik a tanulókban saját egészségük, az emberi környezet és természet megóvására irányuló felelősségérzet a választott szakmájuk iránti elkötelezettségük, az igény a munkatársakkal együttműködő, egyenrangú szolidáris viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek, értékek egyensúlyának megteremtésére. A tanulók az új szakmai és gyakorlati ismeretek tanulása révén felkészülnek arra, hogy a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát, a 11. évfolyam elvégzése után szakmai vizsgát tegyenek. Ebben az oktató-nevelő folyamatban az önálló, felelősségteljes munkára nevelés mellett, az önértékelés-személyiségfejlesztés fokozott szerephez jut.

Gazdálkodási adatok

Az intézmény nem önálló költségvetési szerv, a gazdasági ügyek a Szegedi Szakképzési Centrumon keresztül zajlanak.

MUNKATERV

    Munkaterv_2023-2024_Csonka.docx

Letöltés

Archívum


Partnereink

SZC logo

Szegedi SZC Csonka János Technikum


Szegedi SZC Csonka János Technikum

6726 Szeged, Temesvári körút 38.

Telefon: +3662547122

E-mail: csonka@csonkaszeged.hu

OM azonosító: 203052/012


2024Szegedi SZC Csonka János Technikum