SZC logo

Szegedi SZC Csonka János Technikum

OM kód: 203052/012 | 6726 Szeged, Temesvári körút 38.

Intézmény logo

Szegedi SZC Csonka János Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Csonka Alapítvány

Csonka Alapítvány

Szegedi Csonka János Tehetségsegítő Alapítvány

Alapítva: 1991.

Az alapítvány számlaszáma: 11735005-20345547
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Adószáma: 18457854-1-06

Amennyiben úgy döntene, hogy adója 1%-val támogatná alapítványunk céljainak megvalósítását, azt az alábbi módok valamelyikén teheti meg:

 

 • az eszja.nav.gov.hu  online kitöltve vagy
 • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
 • külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

1+1%-os rendelkezés 2022-ben

 

Támogatásokat szintén a fenti számlaszámra küldhetnek. Köszönjük a segítséget!

 

Az alapítvány célja:

 • olyan ösztönzési és jutalmazási lehetőség megteremtése, amely elősegíti a Csonka János Szakközépiskolában (6726 Szeged, Temesvári krt. 38.) tanuló fiatalok eredményes szereplését országos, megyei és egyéb versenyeken, továbbá
 • az iskola oktatási színvonalának emelése és hírnevének öregbítése érdekében ismeretterjesztő, kulturális rendezvények, a hazai és külföldi cserekapcsolatok anyagi támogatása, valamint
 • a magasabb tanulmányi eredmény elérése érdekében a tanulók anyagi ösztönzése.

 

A cél elérése érdekében folytatott tevékenység:

 • kiemelt képességű tanulók versenyre való felkésztése,
 • a diákok pályázatinak, pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet egészben vagy részben történő biztosítása,
 • az oktatás színvonalának emelése érdekében tanórán kívüli foglalkozások (ismeretterjesztő előadások stb.) szervezése, költségeinek fedezése,
 • hazai és külföldi cserekapcsolatok, tanulmányutak pénzügyi fedezetének egészben vagy részben történő biztosítása,
 • közreműködés az iskola rendezvényeinek szervezésében, azok anyagi támogatása és aktív segítségnyújtás ahhoz, hogy az iskola a hasonló iskolák között minél nagyobb hírnévre tegyen szert.

 

Az alapítvány céljaira rendelt vagyon:

 • Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat pénzzel, dologgal vagy tevékenységgel, ha az alapítvány céljaival egyetért és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja.
 • A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó által meghatározott célra lehet felhasználni.
 • Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységre fordíthatja.
 • Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenységet) nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi és önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.

 

Az alapítványi vagyon felhasználásának jogcímei:

 • Az alapítvány működésével kapcsolatos költségek fedezése.
 • A magasabb tanulmányi eredmények elérésének ösztönzése érdekében a 4,0 feletti tanulmányi eredményt elért tanulók anyagi ösztönzése.
 • A tanulmányi-, kulturális- és szakmai versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása, ha az iskolai tanulmányi eredményük az iskolai átlag felett van és magatartásukkal szemben kifogás nem merült fel.
 • Az oktatás színvonalának emeléséhez anyagi segítség nyújtása (pl. előadok meghívása, eszközök vásárlása stb.).
 • Hazai és külföldi cserekapcsolatok, tanulmányutak támogatása.
 • Kulturális rendezvények, versenyek, vetélkedők szervezésének, rendezésének illetőleg az azokon való részvételhez szükséges költségeknek egészben vagy részben történő fedezése.
 • Vállalkozási tevékenység folytatása.
 • Az alapítvány vagyona pályázat, díjkitűzés, egyéni vagy csoportos kérelem útján használható fel. A díjak odaítélését a kuratórium nyilvánosan a tanulók előtt indokolni köteles. A díjak átadása a tanévzárón (végzős tanulók esetében a ballagáson) illetve a pályázatokban meghatározott időpontban, az iskola életéhez tartozó eseményeken (pl. iskolanap) történik.

 

Az alapítvány képviselete:

Az alapítvány kuratóriumának tagjai: elnök, titkár és 3 fő kuratóriumi tag. Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli.

 

https://forms.gle/oNLnXc4e6JFh41Zg6

 


Partnereink

SZC logo

Szegedi SZC Csonka János Technikum


Szegedi SZC Csonka János Technikum

6726 Szeged, Temesvári körút 38.

Telefon: +3662547122

E-mail: csonka@csonkaszeged.hu

OM azonosító: 203052/012


2024Szegedi SZC Csonka János Technikum