SZC logo

Szegedi SZC Csonka János Technikum

OM kód: 203052/012 | 6726 Szeged, Temesvári körút 38.

Intézmény logo

Szegedi SZC Csonka János Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ IKSZ 2020/21-ES TANÉVTŐL ÉRVÉNYES SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Jogszabályi háttér:

 • a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény
 • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
 1. § (1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

(2) A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(3) A közösségi szolgálat keretei között

 1. a) az egészségügyi,
 2. b) a szociális és karitatív,
 3. c) az oktatási,
 4. d) a kulturális és közösségi,
 5. e) a környezet- és természetvédelmi,
 6. f) a katasztrófavédelmi,
 7. g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység végezhető.

(4) A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(8) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

 1. a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,
 2. b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
 3. c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad,
 4. d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
 5. e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

Milyen időketben végezhető a közösségi szolgálat?

A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezheti tevékenységét.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

Szeged környéki szolgálati helyek

Név Irányítószám Helység Cím
A Vasút a gyermekekért alapítvány 6725 Szeged Boldogasszony sgt. 44.
Adrenalin SE 6771 Szeged Makai út 186
Ágota Alapítvány 6723 Szeged Csongor tér 8
Alföldi Szabadidő Egyesület - Hód Baranta Szakosztály 6800 Hódmezővásárhely Garay u. 58.
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 6750 Algyő Csángó út 15.
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged Stefánia 4.
Alsóvárosi Polgárőr Közhasznú Egyesület 6725 Szeged Szabadság tér 1
Alsóvárosi Polgárőr Közhasznú Egyesület 6725 Szeged Szabadság tér 1.
Apátfalva Község Önkormányzata 6931 Apátfalva Templom u. 69.
Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 6430 Bácsalmás Szent János u. 3.
Bácsalmás Polgárőr Egyesület 6430 Bácsalmás Honvéd u. 50.
Balástyai Polgárőr Egyesület 6764 Balástya Rákóczi út 31.
Békéssámsoni Általános Iskola 5946 Békéssámson Andrássy u. 41.
Boxvilág Ökölvívóképző SE 6791 Szeged Basahíd u. 4.
Combat "D" SC 6725 Szeged Alsónyomás sor 18/B
Csanyteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6647 Csanytelek Volentér J. tér 2.
Csengelei AMI 6765 Csengele Deák Ferenc u. 25.
Csermely Környezetvédelmi Egyesület 6724 Szeged Csongrádi sgt. 116/B. II/5.
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 6794 Üllés Dorozsmai út 10.
Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon 6760 Kistelek Kossuth u. 41.
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 6763 Szatymaz Dózsa György u. 10.
Dél-Alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat 6724 Szeged Rigó u. 12.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 6772 Deszk Tempfli tér 8
Dóc Községéért Egyesület 6766 Dóc Rózsa u. 4.
Domaszéki Judo ISE 6781 Domaszék Tulipán u. 17.
Domaszéki Sportkörök 6781 Domaszék Petőfi út 2
Falusi Sportegyesület Csólyospálos 6135 Csólyospálos Kossuth L u. 62.
Fatima Ház Alapítvány 6724 Szeged Kossuth Lajos sgt 103. 3/9
Fekete Harcos Önvédelmi SE 6729 Szeged Mokrini u. 38.
Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete 6724 Szeged Nyitra u. 15.
Flamand Pékáru Kft 6800 Hódmezővásárhely Klauzál u. 56.
Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde 6793 Forráskút Dózsa György u. 10.
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 6400 Kiskunhalas Nyúl u. 5.7.
HMVH MJVÖ Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 6800 Hódmezővásárhely Magvető u. 2.
HMVH MJVÖ Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 6800 Hódmezővásárhely Magvető u. 2.
HMVH MJVÖ Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai Tagintézmény 6800 Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 14.
Hódmezővásárhelyi Futball Klub 6800 Hódmezővásárhely SZabadság tér 66.
Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely Szent István u. 75.
Ifjú Keresztények Egyesülete 6760 Kistelek Bercsényi u. 5.
Igéző Állatvédő Egyesület 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 45.
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 6900 Makó Deák F. u. 2.
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 6900 Makó Deák Ferenc u. 2.
KAMASZ Egyesület 6791 Szeged Nyugati sor 6.
Kárpátia Kincsesház Kistelek NKFT 6760 Kistelek Petőfi u. 7-9
Kelebia Községi Népi Sportkör 6423 Kelebia Ady E .u.114.
Kisdombegyház Község Önkormányzata 5837 Kisdombegyház Kossuth u. 77.
Kiskunmajsa Város Polgárőrsége 6120 Kiskunmjasa Fő u. 79.
Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 6769 Pusztaszer Kossuth u. 55.
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 6421 Kisszállás Fő u. 10.
Kovács Kinga Emlékalapítvány 6076 Ágasegyháza Felszabadulás u. 62.
Kölyöksziget Óvoda 6726 Szeged Szabadkai út 18
Kövér Béla bábszínház 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 50.
Kübekháza Községi Önkormányzat 6755 Kübekháza Petőfi tér 2.
Lesőharcsa Kft. 6727 Szeged Sárga Üdülőtelep 262.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 6635 Szegvár Hunyadi u. 13.
Makói Lovas Egyesület 6900 Makó Szt. István tér 31.
Makói Szolgáltató Nonprofit Kft. 6900 Makó Széchenyi tér 10.
Mikes Lovas Alapítvány 6762 Szatymaz II. körzet 215.
Mindszenti Álatalános Iskola 6630 Mindszent Szabadság tér 2-3
Mindszenti Polgárőr Egyesület 6630 Mindszent Kodály Z. u. 31.
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda 6782 Mórahalom Egyenlőség u. 17-19
Mórahalmi Önvédelmi Egylet 6782 Mórahalom Szentháromság tér 1.
MUKI Szabadidős Lovas Sport-és Kulturális Egyesület 6800 Hódmezővásárhely Szél u. 7.
Nagymágocsi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 6622 Nagymágocs Mátyás király u. 20.
Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 6622 Nagymágocs Szentesi út 40
Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ 6622 Nagymágocs Szentesi út 30.
Nefelejcs Katolikus Óvoda 6792 Zsombó Mária tér 1-2
Nemzetiségi Szövetség 6721 Szeged Osztrovszky u. 6.
ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 6767 Ópusztaszer Szoborkert 68.
Ópusztaszer Községi Önkormányzat 6767 Ópusztaszer Tóhajlat u. 130.
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény 6120 Kiskunmajsa Fő u. 2.
Öttömös Községi Önkormányzat 6784 Öttömös Fő u. 12.
Petőfi telep Művelődési Ház 6727 Szeged Szántó Kovács János u. 28.
Piedra Plusz Biztonságtechnikai Kft 6726 Szeged Thököly u. 48/5.
Piroskavárosi Szociális Csalás- és Gyermekjóléti Intézmény 6640 Csongrád Szent I. u.19
Polgárőrség a biztonságos Kübeházáért Egyesület 6755 Kübekháza Petőfi tér 2.
Pulzus Szegedi Futóklub SE 6724 Szeged Csongrádi sgt. 102. 9/53.
Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület 6769 Pusztaszer Kossuth u. 45.
Röszkei Polgárőr Egyesület 6758 Röszke József A. u. 20.
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 6758 Röszke Fő u. 77.
Ruzsa Község Önkormányzata 6786 Ruzsa Alkotmány tér 2.
Ruzsai Polgárőr Egyesület 6786 Ruzsa Fő utca 10.
Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 6762 Sándorfalva Széchenyi u. 11.
Sipos Gábor e.v. 6772 Deszk Magyar u. 52.
Susáni Református Egyházközség 6800 Hódmezővásárhely Tornyai u. 13.
Szegedi Gregor József Általános Iskola 6726 Szeged Fő fasor 61-63
Szegedi Küzdősport Klub 6725 Szeged Pálfy u. 72. fszt.3
Szegedi orvosbiológiai kutatások jövőjéért alapítvány 6721 Szeged Lechner tér 15.
Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 6722 Szeged Szentháromság u. 47.
Szegedi Rendezvény és Médiaközpont 6721 Szeged Felső-Tisza part
Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület 6723 Szeged Csongrdái sgt. 39. II/6.
Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft 6725 Szeged Cserepes sor 47.
Szegedi Városi Tenisz Klub 6726 Szeged Derkovits fasor 5-7
Szegedi Vízisport Egyesület 6723 Szeged Felső Tisza-part 37.
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6792 Zsombó Móra F. u. 8.
Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks Fő u. 82.
Szent-Györgyi Albert Agóra 6722 Szeged Kálvria sgt. 123.
Szentesi Központi Óvoda 6600 Szentes Klauzál u. 5-7
Szentesi Sport-és Üdülőközpont Nkft. 6600 Szentes Csallány Gábor part. 4.
Szentmihályi Polgárőr Egyesület 6710 Szeged Kapisztrán út 52.
Szenyorita Közhasznú Egyesület 6455 Katymár Május 1. u. 19.
SZKTV Szatymazi Barakcvirág Óvoda 6763 Szatymaz József A. u. 3.
SZÓ-TÉR Egyesület 6721 Szeged Csongrádi sgt. 12.
Szőregi Polgárőr Egyesület 6771 Szeged Vágóhíd u. 21.
SZTE Füvészkert 6726 Szeged Lövölde u. 42.
SZTE Juhász Gyula Gyakorló Ált. és AMI      
Talentum Alapítvány   Szeged Kálvária sgt. 14.
Tigers SE 6726 Szeged Töltés u. 38/3.
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ 6800 Hódmezővásárhely Dr. Rapcsák András út 16-18.
Újszegedi Polgárőr Egyesület 6723 Szeged József A. sgt. 66.
Újszentiván Községi Önkormányzat 6754 Újszentiván Fő u. 7.
Újszentiván Községi Önkormányzat 6754 Újszentiván Fő u. 7.
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 6754 Újszentiván Felszabadulás u. 7.
Újvilág Alapítvány 6900 Makó Szerecsen u. 15/a.
VREC-CO Kft 6763 Szatymaz Kossuth u. 12.
Wake Car Kft 6726 Szeged Törökkanizsa u. 49.
Wu De Harcművészeti Egyesület 6723 Szeged Szakolcai u. 1/B.
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 6787 Zákányszék Dózsa György u. 10.
Zsanai Református Idősek Otthona 6411 Zsana Új utca 61.

Jelentkezési lap és szülői nyilatkozat letöltése:

Együttműködési megállapodás letöltése:

Kapcsolattartó: Mikola Éva

További információk: Közösségi Szolgálat - Oktatási Hivatal


Partnereink

SZC logo

Szegedi SZC Csonka János Technikum


Szegedi SZC Csonka János Technikum

6726 Szeged, Temesvári körút 38.

Telefon: +3662547122

E-mail: csonka@csonkaszeged.hu

OM azonosító: 203052/012


2024Szegedi SZC Csonka János Technikum